Recuperări creanțe

Echipa de avocați Millennium Assistance desfășoară acest serviciu prin contactul direct cu debitorul, la sediul/domiciliul acestuia. Se poartă negocieri directe.

Dacă acestea nu se finalizează cu un rezultat, se trece la etapa litigioasă: notificarea prin intermediul avocaților și a executorilor judecătorești, investirea cu formula executorie a titlului și executarea silită a debitorului.

Dacă nici în urma acestor demersuri nu se reușește rezolvarea dosarului și sunt intrunite condițiile legale, se trece la deschiderea procedurii de insolvență.

sfdg gf
sfdg gf
[/span1]
sfdg gf

sfdg gf
sfdg gf
sfdg gf