Portfolio Category: Juridice

Reposedări bunuri

Unele dintre cele mai dificile activități ale unei firme de leasing sunt reposedările de bunuri. Deși niciuna dintre părțile contractante într-un dosar de leasing nu-și dorește o întrerupere a unui contract, in mod inevitabil apar totuși astfel de momente. Millennium Assistance are o echipă de avocați și recuperatori cu experiență, specializați în întocmirea actelor și…
Read more

Consultanță juridică

Millennium Assistance oferă servicii de asistență juridică partenerilor săi, în domeniul dreptului civil, procesual civil, penal, procesual penal si comercial.
Read more

Recuperări creanțe

Echipa de avocați Millennium Assistance desfășoară acest serviciu prin contactul direct cu debitorul, la sediul/domiciliul acestuia. Se poartă negocieri directe. Dacă acestea nu se finalizează cu un rezultat, se trece la etapa litigioasă: notificarea prin intermediul avocaților și a executorilor judecătorești, investirea cu formula executorie a titlului și executarea silită a debitorului. Dacă nici în…
Read more